Designade försök - Testfält och lab

Vi har resurser i form av laboratorier och testfält för att kunna genomföra designade försök, såsom:

  • Kolonnförsök, fuktkammarförsök
  • Lakning eller utprovning av åtgärder för att stabilisera avfall
  • Behandling av lakvatten med olika typer av filtermaterial
  • Sekventiell lakning, sekventiell batch
  • Försök där reaktiva material interagerar
galleri/140
galleri/gladhammar-varp-ls
galleri/p6140078
galleri/p6140060