Miljö

Bergskraft Bergslagen AB har en bred kompetens inom gruva och miljö. Vi tillhandahåller miljötekniska tjänster inom förorenad mark, efterbehandling och behandling av lakvatten, samt tjänster inom tillståndsfrågor gällande gruvor och bergtäkter (MKB etc.).

Seniora konsulter inom bolaget har utfört ett stort antal förstudier enligt Naturvårdsverkets manual på historiska gruvområden i Bergslagen, samt ett stort antal huvudstudier åt länsstyrelser och SGU om historiska gruvområden (t ex. Kvarntorpsområdet, Kvarntorpshögen, sediment Bersboområdet, sediment nedströms Stollbergs gruvområde, Silvergruvan, Silvergruvans samhälle, Ljusnarsbergsfältet och Torskbäckens anrikningsverk). Därtill har ett stort antal huvudstudier genomförts med metaller i fokus.

galleri/024
galleri/027
galleri/p4240063
galleri/p6070020
galleri/p3280158