Vinnova – Testbäddar (2014-2017)

Bergskraft Bergslagen AB har haft flera projekt inom Vinnovas utlysning "Testbäddar". Projekten har handlat om injektering av alkaliskt grönlutslam till vittrat gruvavfall.

Flertalet pappers- och massabruk i Mellansverige har medverkat genom att förse med material, kunskap och problemläge (dvs. kunskap om deponifrågor för grönlutslam och vilka effekter det skulle ge om man hittade ett bra alternativ för avsättning).

Projekten har syftat till att titta närmare på rördrivning och pumpning i vittrade varpdeponier (2014), storskalig injektering och hur det fungerar i praktiken (2015) samt verifiering av den kemiska verkan (2017).