Filmer från Hindersmässan 2021

En hållbar framtid under våra fötter, med Jenny Greberg, Swedish Mining Innovation, Lotta Sartz Örebro universitet/Swedish Mining Innovation och Maria Sunér Fleming, Svemina

Att gräva där vi står – gruvnäringen i regionen. Med Stefan Sädbom, Bergskraft och Göran Nordenhök, Lovisagruvan

Konkret och långsiktig samverkan avgörande för gruvor och kommuner. Med Sofia Fredriksson, Askersunds kommun och Monika Andersson Zinkgruvan

Mining Gruvindustrin som samhällsaktör. Med Irén Lejegren, Region Örebro län och Stefan Sädbom, Bergskraft

Världsledande innovation från Örebro. Med Amy Loutfi, Örebro universitet och Mikael Ramström, Epiroc