Skolprojekt (2011-2014)

Bergskraft Bergslagen AB och Ekonomisk förening drev under perioden 2011-2014 två Leader-projekt i Bergslagen och i Kumla. Projekten handlade om att öka intresset för naturvetenskap och forskning i grundskolan genom att skolelever fick vara delaktiga i riktig forskning. Temat för forskningsprojekten var att komma fram till lösningar på lokala miljöproblem, såsom gruvavfall i Kopparberg och Skinnskatteberg och Kvarntorpshögen i Kumla. Projekten MiNaLösningar och HögLösningar beskrivs nedan. Förhoppningen är att vi i framtida projekt ska kunna bygga vidare på samma koncept, med aktuell, verklig och viktig forskning för unga.

MiNaLösningar var ett skolprojekt som startades upp i den ekonomiska föreningens regi med finansiering från LEADER Bergslagen. Projektet pågick under tre år, med start höstterminen 2011 och slut vårterminen 2014. Projektet har syftat till att öka intresset för naturvetenskapliga ämnen i regioner där det ofta inte finns tradition till högre studier.

Projektet har riktat sig till högstadieelever och gick ut på att eleverna var med och forskade fram lösningar på lokala miljöproblem. Experiment byggdes upp med relativt enkla medel i eller i närheten av skolan och eleverna hjälpte till både med själva byggandet av experimenten samt skötte sedan den veckovisa provtagningen. Resultaten sammanställdes i en laborationsrapport och vid slutet av varje termin hölls en tävling om den bästa laborationsrapporten.

Projektet har haft en blogg där man kunnat följa utvecklingen av projektet och kika på lite bilder (bergskraft.blogg.se).

Här kan man läsa slutrapporten för MiNaLösningar!

Slutrapport MiNaLösningar - 150805