Geoinformation Bergslagen (2013)

Bergskraft Bergslagen AB har, i samarbete med Stockholm Business Alliance, tagit fram en rapport som identifierar projekterings-potentialen av malm och mineraler i hela Stockholm-Mälarregionen.

Genom rapporten har för första gången en enhetlig sammanställning av nedlagda gruvor, oexploaterade fyndigheter, påvisande gruvpotentialen i enskilda kommuner gjorts. Rapporterna är tillgängliga både på svenska och engelska och används för att marknadsföra området bland världens gruvinvesterare.

Världens behov av metaller ökar och även om delar av marknaden just nu svajar är alla överens om att efterfrågan kommer att öka, varför blickarna nu åter riktas mot det område väster om Stockholm som en gång dominerade Europas gruvnäring. Sverige är en ledande gruvnation. Inom EU-27 är Sverige den största producenten av järnmalm och bly, den näst största producenten av zink och silver samt den tredje största producenten av guld. Historiskt sett har området haft stor betydelse för Sveriges uppbyggnad som gruv- och industrination och i Bergslagsregionen finns också världsledande leverantörer av gruvutrustning.
Gruvindustrin har alltid varit viktig för Sverige och metallernas nödvändighet för uppbyggnad av det moderna samhället återspeglas i att Sveriges lagstiftning, investerarklimat, kompetensnivå sammantaget vid en internationell jämförelse av Fraser Institute rankats som landet med världens bästa ”mining policy”.