Geologi

Mycket av Bergskraft Bergslagen AB s verksamhet utgår från berggrunden och de mineraltillgångar som under mer än tusen år har brutits i Bergslagen. Vi har lång erfarenhet av prospektering efter både metaller och andra mineral, gruvgeologi, undersökningar av såväl berggrund, lösa jordlagren, mineral, tolkning av gruvkartor, malmfyndigheter och mineraltillgångar som allmän geologi.

Genom åren har vi jobbat mycket med undersökningar av historiska gruvor och Bergskraft har världens största databas med information om Bergslagens gruvor och mineraliseringar. Personal vid Bergskraft har själva deltagit i undersökningar på såväl regional som objektnivå i en lång rad mineraliserade områden i Bergslagen såsom Grythyttan, Nora-Viker, Saxå-Långban, Grangärde, Stollberg, Zinkgruvan, Kopparberg-Ställdalen, Glanshammar-Lillkyrka, Södermanländska gnejsområdena, Falun, Sala med flera områden.

Kom till oss med era frågeställningar om gruvor, geologi och prospektering så skall vi hjälpa er!

galleri/pa160193
galleri/p6070018
galleri/p6140053
galleri/dsc-0211