Bergsbruk

De senaste årens utveckling i Bergslagen har tydligt visat att kombinationen av ny information kopplad med professionell rådgivning ger ökad tillväxt i etablerade
prospekterings- och gruvföretag i regionen.

Effekten av detta skall ytterligare förstärkas genom en mer kraftfull marknadsföring och aktivt uppsökande verksamhet samt rådgivning. 

Mål med projektet Bergsbruk: 
- Nya arbetstillfällen skapas och gamla bevaras genom beslut om 2 nya gruvor senast 2016

Detta skall uppnås genom att:
- stimulera och underlätta etablering och tillväxt genom att samla, katalogisera, förädla och tillgängliggöra relevant geologisk information
- projektet skall attrahera det näringsliv som har de största förutsättningarna för tillväxt i regionen


Kontakt Bergsbruk: 
Stefan Sädbom
Mobil: 070- 273 27 87
stefan.sadbom@bergskraft.se

2019-03/bergsbruk
2019-05/eu-logga-2