Gruvornas kompetensbehov

Gruvnäringen behöver arbetskraft!

Onsdagen den 12 december 2012 arangerade Bergskraft och Arbetsförmedlingen en informationsmässa i Borlänge med syftet att informera om gruvbranschens kompetensbehov i Bergslagen fram till 2017. Målgruppen var framförallt arbetslösa men även övriga intresserade.

En rapport har sammanställts över de nuvarande utbildningarna i regionen som passar mot gruvnäringens behov av arbetskraft. (Se Relaterade länkar)

Inventering har genomförts under sommaren och hösten 2012 av Bergskraft i samverkan med:

 • Region Dalarna
 • Regionförbundet Örebro
 • Länsstyrelsen Västmanland
 • Region Värmland
 • Region Gävleborg samt
 • Region Uppsala

Man har även uppskattat kompetensbehovet hos gruvbolagen i Bergslagen fram till 2017. (Se Relaterade länkar)
De gruvbolag som medverkade var:

 • Boliden AB Garpenberg
 • Zinkgruvan Mining AB
 • Dannemora Mineral AB
 • Nordic Iron Ore AB
 • Grängesberg Iron AB
 • Gåsgruvan Kalcit AB
 • Lovisagruvan AB
 • Björka Mineral AB (Omya) och 
 • Kopparberg Mineral AB.

Sammanfattning:

- Gruvbolagen har behov av ca 900 nyanställningar inom 5 år (främst mellan 2015-2017) 
- Nuvarande utbildningsplatser kan inte möta dessa behov

Gruvbranschen räknar dessutom med att det går ca 3 ytterligare anställda på varje gruvarbetare inom olika serviceyrken så som vägbyggen, skola mm. Detta betyder att potentialen är ca 3 600 nya jobb inom 5 år.

På mässan deltog utbildningsanordnare från Bergsskolan och Spångbergsgymnasiet från Filipstad, Hedemora Lärcentrum med sin Bergarbetarutbildningen och Martin Kock-gymnasiet från Hedemora. 

Medverkande bolag var Zinkgruvan Mining AB, Boliden Garpenberg AB, Dannemora Mineral AB, Grängesberg Iron AB och Nordic Iron Ore. Dessutom deltog Bergskraft, SveMin och arbetsförmedlingen.

Mässan var mycket lyckad och antalet besökande var överraskande stort med ca 800 besökanden varav ca 500 lyssnade till Bergskrafts information om gruvnäringens möjligheter och behov. 
 

Rapport - Kartläggning av utbildningsutbud Bilaga 1 Bilaga Bilaga 3 Bilaga 4 Kompetensbehov
2019-05/eu-logga-2