Bergskraft Bergslagen AB

Bergskraft Bergslagen AB bildades 2009 och är ett helägt dotterbolag till Bergskraft Bergslagen Ekonomisk förening. Bolaget har sitt säte i Kopparberg och bedriver verksamhet inom geologi, gruva, miljö och därtill relaterade verksamheter.

Gruvverksamhet har pågått i Sverige i över tusen år och har varit en av Bergslagens största inkomstkällor. Under efterkrigstiden minskade gruvindustrin dramatiskt.  Vid de mer än 15 000 kända de mineralförekomsterna fanns i slutet av 1900-talet bara några få gruvor kvar och i dagsläget (2019) produceras metaller vid tre gruvor, industrimineral på 13 platser.  Som ett resultat av den ökade globala efterfrågan på metaller och industrimineral har dock Bergslagen åter fått ökad uppmärksamhet, inte minst med avseende på så kallade kritiska råvaror och metaller

Bergskraft Bergslagen AB

Filmer från Hindersmässan 2021