Regional utvecklingsplan (BUSA)

Bakgrund
Genom Bergskrafts innovativa strategiska nätverk finns nu förutsättningar för gemensamma utvecklings- strategi och aktivitetsplaner för hela Bergslagen.

Inom projektet Bergskraft 11·13 planeras ett kreativt och nyskapande arbete med att engagera offentliga aktörer och andra berörda parter att inventera, analysera och forma strategier och planer för ett framtida samhälle där ”Bergsbruk” på nytt är en naturlig del av samhällstrukturen.

Mål: Bergslagsregional utvecklingsplan, strategier och aktivitetsplaner för hållbar tillväxt inom Bergsbruk och Bergsbruksrelaterat Miljöarbete.

Detta uppnås genom att:
• samla regionens representanter för att med ekonomiska, sociala och ekologiska perspektiv skapa gemensamma utvecklingsplaner, strategier och aktiviteter för att maximera samhällsnyttan 
• samla information om Bergslagens samhällsstruktur, studera och förstå andra innovativa satsningar och översätta detta till förslag på insatser och aktiviteter som anpassas till Bergslagens förutsättningar.

Föreslagna fokusområden:
1. Infrastruktur: Samhällets beredskap för etablering av ny gruva i regionen
2. Kompetensfrågor: Arbetskraftsförsörjning, 
3. Samhällsutveckling: Att på bästa möjliga sätt nyttja bergsbrukets tillväxt för ett långsiktigt hållbart samhälle i samverkan med offentlighet, akademi och näringsliv.

Kontakt BUSA:

Stefan Sädbom
Mobil: 070- 273 27 87
stefan.sadbom@bergskraft.se

2019-05/eu-logga-2